شماره حساب جهت پرداخت هزینه گارکاه ها در قسمت راهنمای ثبت نام همایش درج شده است.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مرمت مقدمانی فرش دستبافت
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ 10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
7 جناب آقای مهندس سیف
2 کاریرد مواد رنگزای طبیعی بر روی منسوجات (رنگرزی و چاپ)
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
8 جناب آقای دکتر احمد اکبری ، جناب آقای دکتر محمد خواجه مهریزی ، جناب آقای مهندس مهدی سوهانگیر ، جناب آقای دکتر موسی صادقی کیاخانی، جناب آقای پروفسور قرنجیگ
3 کنترل رنگ دستگاهی
1397-09-15 08:00-17:00
10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
1 جناب آقای دکتر مهدی صفی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.