برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-08-15
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-08-15
2,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-08-15
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-08-15
3,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-08-15
4,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-08-15
5,000,000 ریال
4
1,000,000 ریال
فاقد بسته کنفرانس است. (در صورت تمایل به دریافت بسته کنفرانس، مبلغ ثبت نام معادل 1.700.000 ریال است).
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.