برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-09-07
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-09-07
2,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-09-07
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-09-07
3,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-09-07
4,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-09-07
5,000,000 ریال
4
1,000,000 ریال
فاقد بسته کنفرانس است. (در صورت تمایل به دریافت بسته کنفرانس، مبلغ ثبت نام معادل 1.700.000 ریال است).
5
تا تاریخ 1397-09-07
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-09-07
2,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.