نکات مهم برای ثبت نام و پرداخت هزینه ثبت نام

 

 • ثبت‌نام در کلیه بخش‌های همایش، از طریق وب سایت انجام می‌شود. ابتدا باید درسایت عضو شوید. برای این کار به قسمت  عضویت در سایت در صفحه اول مراجعه کرده و با تکمیل فرم مربوطه، یک نام کاربری و کلمه عبور نیز انتخاب می‌کنید. پس از تکمیل عضویت، با داشتن نام کاربری و کلمه عبور، به بخش‌های مختلف مراجعه و ثبت‌نام خود را تکمیل نمایید.
 • واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از دریافت نتایج داوری مقالات، صورت پذیرد و قبل از پذیرش مقاله، نیازی به واریز وجه
  نمی باشد.
 • امکان بازپرداخت وجوه واریزی در صورت انصراف وجود ندارد.
 • هزینه های شرکت در همایش از طریق واریز به حساب زیر به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی( خزانه داری کل) و ارائه فیش بانکی قابل قبول می باشد:
 

واریز فقط از طریق عابربانک ملی

6367957012826173

شناسه واریز  347022474140107001135850000112

شماره شبا (از طریق کلیه بانک ها)

IR500100004001022403012979


347022474140107001135850000112


 

 

 • تصویر فیش واریزی هزینه های شرکت در همایش می بایست از طریق سامانه کاربری بارگذاری گردد.
 • بدون بارگذاری فیش واریزی در سایت همایش، پرداخت شما مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
 • تمام افراد اصل فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشند.
 • حضور در همایش و صدور گواهی برای شرکت کنندگان در همایش، صرفاً بعد از ثبت نام و پرداخت هزینه های شرکت در همایش (مطابق با جدول تعرفه ها) امکانپذیر خواهد بود.


نحوه ثبت فیش بانکی:

 • متقاضیان شرکت در همایش می بایست پس از پرداخت هزینه ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در همایش، اسکن فیش پرداختی خود را از طریق منوی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه موجود در سامانه کاربران ثبت و ارسال نمایند.

 

با پرداخت هزینه های همایش امکان بهره مندی از موارد ذیل مهیا خواهد شد:

 • امکان ارائه مقالات بر اساس ارزیابی کمیته داوران و نظر کمیته علمی کنفرانس
 • امکان حضور در کلیه جلسات ارائه مقالات (اعم از شفاهی یا پوستر)
 • امکان حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان دریافت گواهی ارائه مقالات (اعم از شفاهی یا پوستر)
 • دو وعده ناهار در روزهای برگزاری کنفرانس
 • پذیرایی در میان وعده های کنفرانس
 • بسته همایش شامل اطلاعات مربوط به کلیه مقالات و برنامه های کنفرانس
 • سایر خدمات احتمالی همایش که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
 

هزینه های ثبت نام در همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار  به شرح جدول زیر است: 

 نوع عضویت

هزینه ثبت نام با تخفیف (ریال)

هزینه ثبت نام (ریال)

دانشجویان*

1،500،000

2،000،000

اعضای هیات علمی

2،500،000

3،000،000

محققین و مدیران صنعتی

4،000،000

5،000،000

دانشجویان بدون مقاله**

1،000،000

1،000،000

 * دانشجویان می بایست کارت دانشجویی معتبر خود را روز برگزاری همایش همراه داشته باشند.

 ** فاقد بسته کنفرانس است. (در صورت تمایل به دریافت بسته کنفرانس، مبلغ ثبت نام معادل 1،700،000 ریال

می باشد).