آدرس : تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست

نزدیکترین ایستگاه مترو به محل برگزاری، همایش مترو مصلی می باشد.

دانلود راهنمای تصویری آدرس