تمدید مهلت ارسال مقالات به "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار"
1397-06-18

تمدید مهلت ارسال مقالات به "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار"

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار" تا پانزدهم مهرماه تمدید شد.

علاقمندان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می توانند برای هرگونه اطلاع از نحوه ارسال مقالات و شرکت در همایش به وبسایت همایش به آدرس http://cesd2018.icrc.ac.ir  مراجعه و یا با دبیرخانه همایش به شماره  های 0212297170 و 09035559709 تماس برقرار نمایند. به افراد شرکت کننده در "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار" گواهی معتبر شرکت در همایش اعطا می گردد.

با تشکر – دبیرخانه همایش