برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مرمت مقدمانی فرش دستبافت
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ بدون محدودیت
دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها 2,000,000 ریال
محققین و مدیران صنعتی 2,000,000 ریال
5 جناب آقای مهندس سیف
2 کاریرد مواد رنگزای طبیعی بر روی منسوجات (رنگرزی و چاپ)
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش بدون محدودیت
دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها 2,000,000 ریال
محققین و مدیران صنعتی 2,000,000 ریال
4 جناب آقای دکتر احمد اکبری ، جناب آقای دکتر محمد خواجه مهریزی ، جناب آقای مهندس مهدی سوهانگیر ، جناب آقای دکتر موسی صادقی کیاخانی، جناب آقای پروفسور قرنجیگ
3 کنترل رنگ دستگاهی
1397-09-15 08:00-17:00
بدون محدودیت
دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها 2,000,000 ریال
محققین و مدیران صنعتی 2,000,000 ریال
0 جناب آقای دکتر مهدی صفی