شماره حساب جهت پرداخت هزینه گارکاه ها در قسمت راهنمای ثبت نام همایش درج شده است.

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مرمت مقدمانی فرش دستبافت
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ 10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
7 جناب آقای مهندس سیف
2 کاریرد مواد رنگزای طبیعی بر روی منسوجات (رنگرزی و چاپ)
1397-09-15 08:00-16:00
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
8 جناب آقای دکتر احمد اکبری ، جناب آقای دکتر محمد خواجه مهریزی ، جناب آقای مهندس مهدی سوهانگیر ، جناب آقای دکتر موسی صادقی کیاخانی، جناب آقای پروفسور قرنجیگ
3 کنترل رنگ دستگاهی
1397-09-15 08:00-17:00
10
دانشجویان 500,000 ریال
محققین 1,000,000 ریال
مدیران صنعتی 1,000,000 ریال
1 جناب آقای دکتر مهدی صفی