حمایت کنندگان اصلی
حامی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
انجمن سرامیک ایران
مرکز ملی فرش
سازمان میراث فرهنگی کشور
internatinal jounal of new chemistry
سازمان غذا و دارو
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
شرکت میخک نسج
شرکت پارت پیشرو گامان
دانشگاه صنعتی اصفهان
شرکت الوان ثابت
صندوق حمایت از پژوهشگران
شرکت رنگین لاک پایا
شرکت اکسیر رویان طبیعت
پژوهشگاه استاندارد
شرکت نانو رنگها و پوشش های اقیانوس آبی
شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
جامعه متخصصین نساجی
شرکت فام آوران نفیس
انجمن علمی رنگ
قطب علمی رنگ
سیویلیکا
شرکت همگن شیمی تکین
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
انجمن علمی فرش