کمیته برگزاری
پروفسور زهرا رنجبر
رئیس همایش
هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: ranjbar [at] icrc.ac.ir
پروفسور کمال الدین قرنجیگ
قائم مقام رئیس
هیأت علمی و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: gharanjig [at] icrc.ac.ir
دکتر موسی صادقی کیاخانی
دبیر کمیته علمی
هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: sadeghi-mo [at] icrc.ac.ir
دکتر محمد ابراهیم علیا
دبیر اجرایی
هیأت علمی گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: olya-me [at] icrc.ac.ir
کمیته علمی
پروفسور کمال الدین قرنجیگ
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: gharanjig [at] icrc.ac.ir
پروفسور سید هژیر بهرامی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hajirb [at] aut.ac.ir
پروفسور سیامک مرادیان
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: moradian [at] aut.ac.ir
دکتر موسی صادقی کیاخانی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: sadeghi-mo [at] icrc.ac.ir
پروفسورحسین توانایی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: tavanai [at] cc.iut.ac.ir
پروفسور علی شمس ناتری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: a_shams [at] guilan.ac.ir
دکتر نیازمحمد محمودی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: mahmoodi [at] icrc.ac.ir
دکتر محمد ابراهیم علیا
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: olya-me [at] icrc.ac.ir
دکتر مژگان حسین نژاد
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر نشریات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: hosseinnezhad-mo [at] icrc.ac.ir
دکتر شهره روحانی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و رئیس پژوهشکده مواد رنگزای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: rouhani [at] icrc.ac.ir
دکتر سید مسعود اعتضاد
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: etezad-ma [at] icrc.ac.ir
دکتر ابراهیم قاسمی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و معاون مالی و منابع انسانی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: eghasemi [at] icrc.ac.ir
دکتر امیرمسعود اعرابی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر امور فناوری موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: aarabi [at] icrc.ac.ir
دکتر مهدی صفی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و رئیس پژوهشکده فیزیک رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: mahdisafi [at] icrc.ac.ir
دکتر مریم حسینی‌زری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر گروه رنگهای سرامیکی و لعاب موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: mhosseini [at] icrc.ac.ir
دکتر فرهاد عامری شهرابی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: fameri [at] icrc.ac.ir
آقای دکتر کیوان انصاری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: kansari [at] icrc.ac.ir
دکتر علیرضا محمودی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
پست الکترونیکی: mahmoodi-a [at] icrc.ac.ir
مهندس فیروزمهر مظاهری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: . [at] iut.ac.ir
دکتر علیرضا خسروی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: a.khosravi [at] aut.ac.ir
دکتر سعیده گرجی کندی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: s.gorji [at] aut.ac.ir
دکتر ایوب بازگیر
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_bazgir [at] sbu.ac.ir
دکتر حسین ایزدان
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: izadan [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محمود فیض
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: m_feiz [at] cc.iut.ac.ir
دکتر فرزانه علی حسینی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: fhosseini [at] cc.iut.ac.ir
دکتر حبیب الله طیبی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد قائمشهر
پست الکترونیکی: tayebi_h [at] yahoo.com
دکتر پیمان ولی پور
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد قائمشهر
پست الکترونیکی: p.valipour [at] qaemiau.ac.ir
دکتر خسرو فریزاده
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد شهرری
پست الکترونیکی: khosrofarizad [at] yahoo.com
دکتر امین الدین حاجی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: ahaji [at] iaubir.ac.ir
دکتر حسین بارانی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه فرش دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: barani [at] birjand.ac.ir
دکتر جواد مختاری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: j.mokhtari [at] guilan.ac.ir
دکتر محمد خواجه مهریزی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: mkhajeh [at] yazd.ac.ir
دکتر محمد‌علی توانایی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
دکتر احمد اکبری
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: akbari [at] iust.ac.ir
دکتر سیامک صفاپور
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و معاون مالی و اداری گروه فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: s.safapour [at] gmail.com
مهندس سید محمد ویسیان
عضو کمیته علمی
معاون تحقیقات و پژوهش مرکز ملی فرش
پست الکترونیکی: mveysian [at] yahoo.com
مهندس کوروش کریمشاهی
عضو کمیته علمی
رییس گروه تحقیقات مواد اولیه و رنگرزی مرکز ملی فرش ایران
پست الکترونیکی: korosh.carpet [at] gmail.com
مهندس مهدی سوهانگیر
عضو کمیته علمی
انجمن علمی فرش
پست الکترونیکی: souhangir [at] gmail.com
دکتر زهرا احمدی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی گروه فرش دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: zahraahmadiir [at] yahoo.com
دکتر سید محمود طباطبایی
عضو کمیته علمی
هیأت علمی و مدیر گروه فرش دانشگاه علم و هنر اردکان یزد
پست الکترونیکی: m.tabatabaie [at] sau.ac.ir
دکتر شینا انصاری
عضو کمیته علمی
مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست
پست الکترونیکی: aaaa [at] yahoo.com
دکتر سعید سعادت
عضو کمیته علمی
مدیر کل دفتر محیط ریست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: s.saadat [at] areeo.ac.ir
دکتر علی مریدی
عضو کمیته علمی
سرپرست محترم دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
پست الکترونیکی: a_moridi [at] sbu.ac.ir
دکتر رسول یار احمدی
عضو کمیته علمی
مدیر کل دفتر امور ایمنی ، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت
پست الکترونیکی: yarahmadi.r [at] iums.ac.ir
مهندس بهنام وکیلی
عضو کمیته علمی
مدیر دفتر بهبود روش های بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری
پست الکترونیکی: vakili [at] nww.ir
دکتر فضل الله چنگانی
عضو کمیته علمی
هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: changani_f [at] yahoo.com
دکتر اسماعیل صلاحی
عضو کمیته علمی
هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
پست الکترونیکی: e-salahi [at] merc.ac.ir
دکتر ملیحه نازی
عضو کمیته علمی
مدیر تدوین پژوهشگاه استاندارد
پست الکترونیکی: mnnazi [at] standard.ac.ir
دکتر احمد جنیدی جعفری
دبیر کمیته علمی
رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط
پست الکترونیکی: ahmad_jonidi [at] yahoo.com
اختر سادات موسوی
عضو کمیته علمی
فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزی
پست الکترونیکی: mousavi3236 [at] gmail.com
دکترمحمد رضا جلالی سروستانی
عضو کمیته علمی
شیمی تجزیه
پست الکترونیکی: rezajalali93 [at] yahoo.com